Producenci
Promocje
Green Antyvir Rex 5l - Preparat dezynfekcyjny
Green Antyvir Rex 5l - Preparat dezynfekcyjny
55,00 zł 45,00 zł
szt.
Kreda Nawozowa 25 kg + OrbiHum 1l
Kreda Nawozowa 25 kg + OrbiHum 1l
44,90 zł 34,90 zł
szt.
RemLake 1l + 1l PROMOCJA Antyglon
RemLake 1l + 1l PROMOCJA Antyglon
178,00 zł 89,00 zł
szt.
OrbiHum - Zestaw ogród MAX (9l + 3l gratis !!!)
OrbiHum - Zestaw ogród MAX (9l + 3l gratis !!!)
240,00 zł 180,00 zł
szt.
Kreda do Trawników 25kg + OrbiHum 1l
Kreda do Trawników 25kg + OrbiHum 1l
54,90 zł 44,90 zł
szt.
OrbiHum - Zestaw ogród PRO (5l + 1l gratis !!!)
OrbiHum - Zestaw ogród PRO (5l + 1l gratis !!!)
120,00 zł 100,00 zł
szt.
Kreda Nawozowa 25kg - Ekologiczne wapno
Kreda Nawozowa 25kg - Ekologiczne wapno
28,90 zł 24,90 zł
szt.
Green Antyvir Rex 0,5 l - Preparat dezynfekcyjny
Green Antyvir Rex 0,5 l - Preparat dezynfekcyjny
15,00 zł 11,90 zł
szt.
Konkurs dla Rolników 0

WEŹ UDZIAŁ KLIKAJĄC NA PONIŻSZY LINK:


https://forms.gle/8ffVoDFJQpZfy7xn6


 

 

Regulamin Konkursu

 „Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie”

 • 1 Informacje podstawowe
 1. Organizatorem Konkursu w ramach Projektu: „Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie – Baza wiedzy dla nowych polityk (LEX4BIO)” zwanego dalej Konkursem jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków Telefon: (+48) 12 632-33-00, NIP:675-000-19-00, REGON: 001238650, zwanego dalej IGSMiE PAN.
 2. Ankieta organizowana jest w ramach Projektu: „Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie – Baza wiedzy dla nowych polityk (LEX4BIO)”, który jest finansowany w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, zwanego dalej Projektem.
 3. Celem badania ankietowego jest pozyskanie informacji na temat obecnych praktyk w zakresie wykorzystania różnych rodzajów nawozów w Polsce, a także opinii rolników na temat nawozów pochodzenia organicznego (produkowanych z odpadów).
 4. Ankieta skierowana jest do polskich Rolników
 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez wybór 5 Laureatów, spośród osób które przekażą uzupełnione kwestionariusze Ankiety przed upływem określonego terminu oraz spełnią pozostałe warunki Konkursu określone w § 2.
 • 2 Warunki udziału w Konkursie
 1. Warunkami udziału są:
 2. kompletne oraz poprawne wypełnienie kwestionariusza Ankiety oraz przekazanie go Organizatorowi, w terminie od 13 września do 31 grudnia 2021 roku,
 3. uzupełnienie sekcji konkursowej Ankiety, w tym udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, w którym Uczestnicy mają podać, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło reklamowe, wolne od wad prawnych, które nie narusza praw osób trzecich, promujące stosowanie nawozów z odpadów. Uzupełnienie pytania konkursowego oznacza przekazanie praw autorskich na organizatora konkursu.
 4. podanie swoich danych osobowych, umożliwiających kontakt Organizatora z Laureatami Konkursu
 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu pięciu Laureatów Konkursu.
 6. Wypełnienie Ankiety więcej niż jeden raz wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.
 7. Niekompletne lub błędne wypełnienie kwestionariusza wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.
 • 3 Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 stycznia 2022 roku, poprzez wybór 5 Laureatów Konkursu spośród Uczestników Ankiety internetowej, którzy spełnią warunki określone w § 2.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 1. Komisja Konkursowa wybierze spośród Uczestników 5 Laureatów Konkursu i przyzna 5 nagród (odpowiednio za I, II, III, IV i V miejsce), sponsorowanych przez GreenBack Sp. z o.o.
 2. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną lub mailową do dnia 31.01.2022 roku.
 • 4 Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są produkty Firmy GreenBack Sp. z o.o.

I miejsce:

 • Nawóz huminowy - GreenOk (3 litrowe opakowanie)
 • Preparat do oczka wodnego - RemLake (1 litr)
 • Kreda nawozowa (worek 25 kg)
 • Nawóz organiczny - OrbiHum (2 wiaderka 1l)
 • Kubek

II miejsce:

 • Preparat do oczka wodnego - RemLake (1 litr)
 • Nawóz organiczny - OrbiHum (2 wiaderka 1l)
 • Kreda nawozowa (25 kilogramów)
 • Kubek

III miejsce:

 • Nawóz organiczny - OrbiHum (2 wiaderka 1l)
 • Kubek

IV miejsce:

 • Nawóz organiczny - OrbiHum (2 wiaderka 1l)
 • Kubek

V miejsce:

 • Nawóz organiczny - OrbiHum (2 wiaderka 1l)
 • Kubek

 

 1. Wartość nagród nie przekracza 2000 złotych, w związku z czym nie podlegają obowiązkowi podatkowemu.
 2. Uczestnik może otrzymać nagrodę jednorazowo.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody Osobom trzecim ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 4. Warunkiem odebrania nagrody jest kontakt Zwycięzcy z Organizatorem oraz potwierdzenie swoich danych osobowych.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Spełnienie warunków określonych w § 2 jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika.
 2. Dane osobowe Uczestnicy przekazują dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.
 3. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora na zasadach określonych poniżej (RODO).

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”) spełniając obowiązek informacyjny względem Respondentów  informujemy:

Jakie dane zbieramy

Dane ankietowe -  to odpowiedzi udzielone w Ankiecie Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie”. Zbierane dane są poufne, co oznacza, że forma w jakiej je opracowujemy nie pozwala odbiorcy na ustalenie Pani/Pana tożsamości. Dane są animizowane, pozbawione jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazać kto udzielił odpowiedzi.

Dane osobowe – to wszelkie informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pani/Pana jako osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, wykorzystujemy jedynie do komunikacji z Laureatami Konkursu.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych osobowych w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane te są przetwarzane do czasu zakończenia procesu kontroli Projektu „Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie – Baza wiedzy dla nowych polityk (LEX4BIO)”,  na potrzeby którego zbieramy dane z Ankiety, lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

Do czasu zakończenia procesu kontroli istnieje możliwość połączenia danych kontaktowych               z danymi ankietowymi co czyni je danymi osobowymi. Jednakże dane te nie są łączone.

Wypełniając sekcję konkursową Ankiety „Optymalizacja nawozów pochodzenia organicznego w rolnictwie” wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, który tym samym stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych Administratora we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@min-pan.krakow.pl.

Prawa Respondenta

Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości na adres: inspektorODO@min-pan.krakow.pl. Informujemy także o przysługującym Pani/Panu prawie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN zapewnia środki techniczne               i organizacyjne niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Organizacja ochrony danych osobowych realizowana jest poprzez:

- wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

- opracowanie i wdrożenie instrukcji postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych             w postaci: Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

- poprzez nadanie przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych              i pouczenie pracowników o konieczności zachowania poufności wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia

- odpowiednie fizyczne zabezpieczenia budynku, pomieszczeń i szaf, w których przechowywana jest dokumentacja

- zabezpieczenie sprzętu komputerowego i sieci komputerowej przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych oraz utratą danych w wyniku awarii.

 

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl